top of page

רפואה אסתטית וטיפול בעור
 

טיפולים אסתטיים הינם טיפולים שאין להם השפעה על הבריאות הגופנית, אבל בעלי השפעה אדירה על איכות החיים והבריאות הנפשית של המטופל. והיות ואנו מאמינים שיש קשר הדוק בין הבריאות הנפשית לבריאות הגופנית, הרי שיפור במראה האסתטי, משפיע באופן עקיף על הבריאות.

אנו מציעים טיפולים אסתטיים במגוון שיטות כגון הזרקת חומרי מילוי, הזרקת פלזמה וטיפול לייזר.​ 

אנו מציעים טיפולים אסתטיים שונים במגוון שיטות ומחירים. שיאפשרו לכל אחד ואחת למצוא אצלנו את הפתרון המושלם בעבורו.

 

bottom of page